Prijavite se na newsletter

  • Portugalska iluzija
   Levičarski blok i Komunistička partija, u međuvremenu, zaslužni su za zaustavljanje daljnje štednje, održavajući tako izbornu podršku. Međutim, pošto su iscrpili uslove prvobitnog sporazuma sa socijalistima, ove stranke se suočavaju sa teškim vremenima u areni ekonomske politike.

  O nama About Us Doniraj Autori Tekstovi Intervjui Prevodi Recenzije Vesti Arhiva
  • Evropski kolonizatori i ubistvo starosedelaca

   Evropski kolonizatori i ubistvo starosedelaca

   Pre dolaska Kolumba u Ameriku 1492. godine, u Južnoj i Severnoj Americi živelo je napredno autohtono stanovništvo, koje je brojalo više od 60 miliona ljudi.
  • Kuda dalje sa protestom „1 od 5 miliona”?

   Kuda dalje sa protestom „1 od 5 miliona”?

   Ukoliko želimo istinske društveno-političke promene, neophodno je pronaći alternativnu politiku i svu snagu usmeriti na zajednički rad na građanskom pokretu.
  • Pariška komuna: bilans jednog poraza

   Pariška komuna: bilans jednog poraza

   Pariška komuna smatra se za prvu pobjedu proletarijata u historiji. Trajala je 72 dana – od 13 marta do 28 juna – a zbivanja, koja su je dovela na vlast proizišla su iz francusko-pruskog rata 1870.
  • Izazovi ljevice u Baskijskoj zemlji*

   Izazovi ljevice u Baskijskoj zemlji*

   Nezavisnost Baskije teško da će biti tema koja će biti bitnije tematizirana u narednom periodu, međutim, pitanje promjene ustava zasigurno hoće.
  • Levica i protesti u Srbiji

   Levica i protesti u Srbiji

   Ne može socijalna baza levice biti samo sužena radnička klasa, koja, zbog teških uslova rada i života, trenutno nema značajne političke kapacitete.
  • Da li je Patrijarh Pavle slavio 8. mart?

   Da li je Patrijarh Pavle slavio 8. mart?

   Jasno je da se ženske borbe ne odvijaju samo 8. marta. One traju koliko traje i kapitalistička eksploatacija i patrijarhalna opresija i odvijaju se na mnogo frontova.
  • U obranu razbojničkih hordi: Engelsova kritika Luthera

   U obranu razbojničkih hordi: Engelsova kritika Luthera

   Engels je sasvim sigurno oblikovao marksistički narativ o reformaciji, ostvarivši sa svojim tekstom golemi formativni pečat na nadolazeće generacije komunističkih teoretičara.
  • Enigma kineskog rasta

   Enigma kineskog rasta

   Uspeh kineske ekonomije može se ilustrovati ubrzanim rastom njenog bruto domaćeg proizvoda (BDP) – u proseku, u protekle tri decenije, verovatno najvišim na svetu – i njenom liderskom pozicijom među zemljama globalnog juga.
  • Srpska opozicija i banana republika

   Srpska opozicija i banana republika

   Sadašnja opozicija pomogla je da se uspostavi brutalni periferijski kapitalizam i snosi odgovornost za aktuelno stanje stvari podjednako koliko i besprizorna naprednjačka klika na vlasti.
  • Nacifašizam na Balkanu: Pogled iz Italije

   Nacifašizam na Balkanu: Pogled iz Italije

   Politika fašizma prema Balkanu od početka otvoreno pokazuje imperijalističke i rasističke tendencije, naglašeno antislavenske, upravljačke klase Italije toga vremena.
  • Sporazum sa narodom – zašto ga ne treba prihvatiti?

   Sporazum sa narodom – zašto ga ne treba prihvatiti?

   Očigledno je da su suštinska pitanja promašena i da je ovaj nekonzistentni skup tačaka na jednom mestu, daleko od bilo kakvog sporazuma sa narodom.
  • Rušenje Nicolása Madura

   Rušenje Nicolása Madura

   Došli s,o u situaciju da se prvi puta nakon dugo vremena iz Washingtona potpuno jasno šalju poruke o mogućnosti vojne intervencije u jednoj latinoameričkoj zemlji.
  • “Vreme” mudazabubregizma

   “Vreme” mudazabubregizma

   U Vremenima mudazabubregizma, liberali nikako da shvate da su njihove politike te koje rađaju Vučiće, Trampove, Orbane i ostale Putine.
  • Staljinov vijek i njegov kraj

   Staljinov vijek i njegov kraj

   Ubilačka ludost dostigla je takve dimenzije, da je Staljin odlučio da se otarasi Ježova, i formirao specijalnu komisiju, koja je morala istraživati rad NKVD-a.
  • Skandinavija, mit o jednakosti

   Skandinavija, mit o jednakosti

   U skandinavskim zemljama i dalje postoje izuzetno velike ekonomske razlike između pojedinaca, koje su  uporedive ili čak prevazilaze one u SAD.
  • Problem udžbenika u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

   Problem udžbenika u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

   Svi mehanizmi građenja jugoslovenskog identiteta posredstvom udžbenika su bili izrazito reakcionari i u pedagoškom i didaktičkom pogledu fragilni.
  • Janet Biehl: Slobodarski municipalizam

   Janet Biehl: Slobodarski municipalizam

   Prednost slobodarskog municipalizma u potvrdi nužnosti lokalnih rasprava na otvorenim skupštinama kakve su postojale u različitim pokretima na trgovima.
  • Rađanje jugoslovenskog komunizma u pet slika

   Rađanje jugoslovenskog komunizma u pet slika

   Dr. Rajko Jovanović vodio je glavnu reč. Đuro Đaković kao fizički radnik nije umeo da odgovori Jovanoviću kao intelektualnom radniku i udario mu je šamar, tako da je ovaj pao sa stolice.
  • Stogodišnjica smrti R. Luksemburg i K. Lipknehta

   Stogodišnjica smrti R. Luksemburg i K. Lipknehta

   Čitav vek kasnije imena Roze Luksemburg i Karla Lipknehta i dalje predstavljaju sinonim za istinske revolucionare i borce za svet jednakosti, socijalizam i besklasno društvo.
  • Levica i jugonostalgija

   Levica i jugonostalgija

   Ključni problem titostalgije i nostalgičnih sećanja na socijalno blagostanje i potrošačka iskustva treba tražiti u zaboravu borbe koja je prethodila njihovom ostvarenju.
  • Izazovi Evropi nejednakosti

   Izazovi Evropi nejednakosti

   Nejednakost raste u svim državama, koja je pojačana fiskalnom trkom u korist najmobilnijih, dok Evropa samo raspiruje vatru koja pomaže uvećanje nejednakosti.
  • Beogradski protesti: promašaji 2018. i lekcije 2017. godine

   Beogradski protesti: promašaji 2018. i lekcije 2017. godine

   Šta su pokazali aprilski protesti 2017? Da ne moramo više da trpimo fanatičnost ni jednih ni drugih predstavnika kapitala.
  • Radnici u radnom zakonodavstvu Srbije

   Radnici u radnom zakonodavstvu Srbije

   Socijalne funkcije države u Srbiji praktično više i ne postoje, iako je posleratna Jugoslavija iznedrila vrlo avangardne radnopravne i socijalnopravne institute.
  • Šta znači biti marksista?

   Šta znači biti marksista?

   Možemo promeniti svet samo ukoliko razumemo sile koje kruže oko nas. Marksizam nam daje te alate.