Prijavite se na newsletter

Home O nama About US Doniraj Autori Tekstovi Intervjui Prevodi Recenzije Vesti/Komentari

Autor/ka: ANA RAJKOVIĆ

ANA RAJKOVIĆ

ANA RAJKOVIĆ je diplomirala povijest i hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Trenutačno pohađa poslijediplomski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u svjetskom i europskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje znanstvenoga istraživanja joj je razvoj radničkoga pokreta između dva svjetska rata te rodna emancipacija na području Latinske Amerike. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Suradnica je feminističkog portala Vox Feminae te H-alter. Do sada je objavila jednu publikaciju pod nazivom Širenje bludnih ideja u Slavoniji – pojava anarhističkih ideja u radničkom pokretu Slavonije (2016.).