Prijavite se na newsletter

 • Home O nama About US Doniraj Autori Tekstovi Intervjui Prevodi Recenzije Vesti/Komentari

  O NAMA

  Novi Plamen je aluzija na poznati časopis Plamen, koji su 1919. pokrenuli i uređivali Miroslav Krleža i August Cesarec. Nakon što je od 2007. do 2016. izlazio kao štampani časopis, Novi Plamen od 1. maja 2016. nastavlja da izlazi u formi online časopisa. Promena nije samo tehničke prirode, nego uključuje i nemale koncepcijske razlike.

  Novi Plamen je levičarski online časopis. To znači da u njemu objavljuju autori koji imaju različite stavove, kako ideološke tako i političke, ali koji sebe smatraju levičarima. U tom smislu, Novi plamen nije opterećen i ograničen ideološkim stegama, nego omogućava autorima različitih stavova da ih iznose i argumentovano brane.

  Na pluralističkoj, neisključivoj osnovi, dakle, Novi Plamen zastupa temeljne demokratske i prosvetiteljske vrednosti, identifikuje ključne savremene izazove njihovom opstanku, te promišlja puteve ostvarenja autentične i integralne političke, socijalne i ekonomske demokratije. NP osobitu pažnju posvećuje pitanjima koja su vezana za ljudska prava i demokratske slobode, radničku i građansku participaciju, međunacionalno pomirenje i toleranciju, antifašizam, te progresivnu mirovnu politiku. NP se u širem smislu zalaže za unapređenje i promociju kulturnih vrednosti humanističke civilizacije.

  Cilj Novog Plamena je višestruk:

  - Da pruži informacije o aktuelnim društvenim i političkim kretanjima na jugoslovenskim prostorima i u svetu;

  - Da informiše o kretanjima u radničkom pokretu i u različitim levičarskim pokretima;

  - Da pruži teorijske i političke analize različitih društvenih i političkih pitanja, kako onih koja su aktuelna u datom trenutku, tako i načelnih društvenih i političkih pitanjima kojima se autori u različitim društvenim teorijama bave u kraćem ili dužem vremenskom periodu;

  - Da razvije plodnu raspravu među intelektualcima i aktivistima o raznovrsnim pitanjima, kako na apstraktno-teorijskom, tako i na konkretno-istorijskom nivou.

  Tekstovi na online časopisu treba da doprinesu dubljem i svestranijem sagledavanju aktuelnih društveno-političkih kretanja, teorijskom rasvetljavanju važnih pitanja i unapređivanju levičarskog aktivizma. U tom cilju, portal neće samo objavljivati autorske tekstove, nego i intervjue sa aktivistima radničkog pokreta i različitih levičarskih pokreta.

  Novi Plamen ne izražava stavove bilo koje organizovane grupe, političke partije ili pokreta, nego isključivo stavove svog uredništva i pisaca pojedinih tekstova. Uredništvo, opet, ne insistira na objavljivanju samo onih tekstova s kojima je u celosti saglasno, već i drugih tekstova koji nisu zasnovani na stavovima koji su direktno suprotstavljeni uređivačkoj politici. U tom smislu, NP ne prihvata tekstove koji promovišu nacionalizam, ksenofobiju, kult ličnosti, autoritarne, patrijarhalne i homofobne političke stavove, kao ni tekstove koje imaju nekritički odnos prema kapitalizmu, odnosno njegovim ekonomskim i društvenim aspektima.

  Držeći se one Krležine, “da su hrvatski i srpski jedan jezik, samo što ga Hrvati zovu hrvatski, a Srbi srpski”, Novi Plamen će tekstove svojih autora objavljivati u izvornom obliku, bez “prevoda” na bilo koji od naših jezika, smatrajući, da svi ljudi “dobre volje” razumeju, na primer, da je demokratija isto što i demokracija, i obrnuto, poštujući tako jezički pluralizam i ravnopravnost službenih i standardnih južnoslovenskih književnih jezika.

   

  NOVI PLAMEN

  - online časopis -

  www.noviplamen.net

  Mail: redakcija@noviplamen.net

  Art direktor

  Zoran Svilar

  Direktor redakcije

  Ivica Mladenović 

  Glavni urednik

  Goran Marković

  Odgovorni urednici

  Anej Korsika, Dijana Ćurković, Jasmin Hasanović, Andrej Cvetić, Anastas Vangeli, Bojan Baća

  Redakcija

  Filip Balunović, Velizar Mirčov, Ana Rajković, Vuk Vuković, Sonja Stojadinović, Stefan Gužvica, Nemanja Drobnjak, Milorad Gačević, Helena Filipović, Karlo Jurak, Vladimir Vasić, Dimitrije Birač, Goran Radlovački, Darko Vujica, Katarina Peović, Aleksandar Cvetković, Jelena Riznić, Luka Pejić, Tomislav Medak

  ☆Počasna urednica

  Jasna Tkalec

  Izrada sajta

  Spektrum kooperativa

   

   Creative Commons (CC-BY-SA 3.0)

   

  Online časopis Novi Plamen nastavlja tradiciju štampanog časopisa Novi plamen, koji je prestao izlaziti. Međutim, on nije pravni naslednik Novog plamena i nije mu izdavač Demokratska misao.