Ćuta: “Srbija je postala kolonija”

Što se tiče kineskih kompanija ovde, nema nikakvih razlika između ruskih, anglosksonskih ili kineskih kompanija.

Milan Mrđenović: “Levica je jedina anti-sistemska partija u Sloveniji“

Levica nastavlja da se zalaže za demilitarizaciju Evrope i povlačenje Slovenije iz NATO-a.

Ratibor Trivunac: “Vučić je najsposobniji srpski buržoaski političar”

Anarhizam je naša ideologija, ideal kome težimo, a anarhosindikalizam je metod borbe.

Biljana Đorđević i Miloš Baković Jadžić: “Zeleno-leva lista će u parlamentu biti glas poniženih”

Nakon više od 30 godina višepartizma u Srbiji, levica će biti prvi put imati svoje predstavnike u parlamentu Srbije.

Ivan Zlatić: “Socijaldemokratija se danas zaista praktikuje u Kini, Venecueli, Nikaragvi, na Kubi i dr.”

U današnjem svetu postoji samo jedna imperija, i to su naravno SAD.

Dragomir Olujić Oluja: Fenomenologija zastupanja (interesa) jugoslavenske srednje klase

Od pozicije u produkcionom procesu i proizvodnim odnosima zavisi vrsta iskaza

Piketerosi – jedna propuštena prilika

Huan Peron, koji je tokom XX veka u dva navrata bio predsednik Argentine, jednom prilikom,  1972. godine, rekao je „Svi smo mi peronisti.“ Nakon što je u jesen 2023. godine

PREPRIČ Seminara za svakoga: “Levica i (periferna) država, (periferna) levica i nacija”

KC Rex organizovao je dva seminara na temu periferne države, nacije, levice, pokušavajući da aktuelizuje temu u političkoj teoriji i praksi, gde je uobičajeno ignorisana ili potiskivana kao nerešiva ili

Sindikalno organizovanje Starbucks radnika i radnica ili puste želje o čistoti baba Radmiline domaće kafe

Sindikalizacija radnika Starbucks-a u Americi – da li je prekarnost prepreka? Bivši izvršni direktor Starbucks-a, Hauard Šulc, izjavio je jednom prilikom „nikada ne bih prihvatio sindikat”, a rukovodstvo ove korporacije

Neslaganja oko samoupravne privredne politike: debata Tempo – Todorović

Novi plamen ekskluzivno donosi tekst izlaganja našeg prerano preminulog saradnika i druga, Ivana Radenkovića (1977-2018) o ekonomskim debatama u Jugoslaviji pedesetih. Ivan je ovo izlaganje predstavio u Puli 28. septembra

(Uvod u kulturne ratove:) Zašto Amerikanci više ne mogu da raspravljaju o politici?

Autori knjige koja bi trebala da bude priručnik za makar rudimentarni politički dijalog sa velikim entuzijazmom su istražili i objasnili genezu communication breakdown-a sukobljenih strana, koji se, usled paradoksalne stabilnosti

Kuda s Marksom i marksizmom u XXI veku? Marginalije uz čitanje novih tumačenja Marksovog dela

Karl Marks je filozof čija misao je ostvarila veliku uticaj na zbilju. U tom pogledu sa njim nijedan filozof u bogatoj istoriji filozofije ne može da se poredi. Jer polazeći

Lenjin između demokratije i diktature

Dvadeset prvog januara navršilo se sto godina od Lenjinove smrti. Čak i nakon punog vijeka od smrti i preko trideset godina od sloma sistema koji se, neosnovano i neopravdano, pozivao

Prilog za istoriju antifašističke borbe: Vulčove čete u borbi protiv predratnih fašista

Ćelija br. 1  Mladi novinar beogradskog lista Novosti, Otokar Keršovani,Otokar Keršovani (1902–1941), novinar i revolucionar. Pisao i uređivao časopis Mlada Jugoslavija i beogradski zemljoradnički list Novosti, a sarađivao i sa Zagrebačkim tiskom, Politikom, bitoljskim Samoupravnim glasnikom, zagrebačkim Novostima i

Velike preskočene teme u Palestini

Deo intervjua koji je Keti Halper (Katie Halper) za svoj podkast uradila sa Miko Peledom (Miko Peled), autorom knjige „Generalov sin" nekoliko dana nakon 7. oktobra. Intervju je važan između

Ni posle „Halijarda“ saveznici nisu pomagali četnike

„Politika“ je 26. avgusta t.g. objavila tekst „Draža u Sarajevu“, Nenada Kecmanovića profesora emeritusa, u daljem tekstu autora, u kome se  osvrnuo kako je letos na Sarajevo film festivalu izbila

DONIRAJ