Ćuta: “Srbija je postala kolonija”

Što se tiče kineskih kompanija ovde, nema nikakvih razlika između ruskih, anglosksonskih ili kineskih kompanija.

Milan Mrđenović: “Levica je jedina partija u Sloveniji koja pruža neku alternativu postojećem sistemu“

Uprkos ratu u Ukrajini, Levica nastavlja da se zalaže za demilitarizaciju Evrope i povlačenje Slovenije iz NATO-a.

Ratibor Trivunac: “Vučić je najsposobniji srpski buržoaski političar”

Anarhizam je naša ideologija, ideal kome težimo, a anarhosindikalizam je metod borbe.

Biljana Đorđević i Miloš Baković Jadžić: “Zeleno-leva lista će u parlamentu biti glas poniženih”

Nakon više od 30 godina višepartizma u Srbiji, levica će biti prvi put imati svoje predstavnike u parlamentu Srbije.

Ivan Zlatić: “Socijaldemokratija se danas zaista praktikuje u Kini, Venecueli, Nikaragvi, na Kubi i dr.”

U današnjem svetu postoji samo jedna imperija, i to su naravno SAD.

Dragomir Olujić Oluja: Fenomenologija zastupanja (interesa) jugoslavenske srednje klase

Od pozicije u produkcionom procesu i proizvodnim odnosima zavisi vrsta iskaza

Neslaganja oko samoupravne privredne politike: debata Tempo – Todorović

Novi plamen ekskluzivno donosi tekst izlaganja našeg prerano preminulog saradnika i druga, Ivana Radenkovića (1977-2018) o ekonomskim debatama u Jugoslaviji pedesetih. Ivan je ovo izlaganje predstavio u Puli 28. septembra

(Uvod u kulturne ratove:) Zašto Amerikanci više ne mogu da raspravljaju o politici?

Autori knjige koja bi trebala da bude priručnik za makar rudimentarni politički dijalog sa velikim entuzijazmom su istražili i objasnili genezu communication breakdown-a sukobljenih strana, koji se, usled paradoksalne stabilnosti

Kuda s Marksom i marksizmom u XXI veku? Marginalije uz čitanje novih tumačenja Marksovog dela

Karl Marks je filozof čija misao je ostvarila veliku uticaj na zbilju. U tom pogledu sa njim nijedan filozof u bogatoj istoriji filozofije ne može da se poredi. Jer polazeći

Lenjin između demokratije i diktature

Dvadeset prvog januara navršilo se sto godina od Lenjinove smrti. Čak i nakon punog vijeka od smrti i preko trideset godina od sloma sistema koji se, neosnovano i neopravdano, pozivao

Prilog za istoriju antifašističke borbe: Vulčove čete u borbi protiv predratnih fašista

Ćelija br. 1  Mladi novinar beogradskog lista Novosti, Otokar Keršovani,Otokar Keršovani (1902–1941), novinar i revolucionar. Pisao i uređivao časopis Mlada Jugoslavija i beogradski zemljoradnički list Novosti, a sarađivao i sa Zagrebačkim tiskom, Politikom, bitoljskim Samoupravnim glasnikom, zagrebačkim Novostima i

Velike preskočene teme u Palestini

Deo intervjua koji je Keti Halper (Katie Halper) za svoj podkast uradila sa Miko Peledom (Miko Peled), autorom knjige „Generalov sin" nekoliko dana nakon 7. oktobra. Intervju je važan između

Ni posle „Halijarda“ saveznici nisu pomagali četnike

„Politika“ je 26. avgusta t.g. objavila tekst „Draža u Sarajevu“, Nenada Kecmanovića profesora emeritusa, u daljem tekstu autora, u kome se  osvrnuo kako je letos na Sarajevo film festivalu izbila

Veliki mit o SloBOdnOm TRžiŠtU

Crvena podršla prepričava vam prezentaciju i diskusiju knjige The Big Myth (Veliki mit), profesorke i autorke Naomi Oreskes (Naomi Oreskes). Događaj je priredio profesor Džon Horgan, direktor centra za naučni

Staljin s leva

Svi dobro znamo besomučna naglabanja o tome kako je Staljin bio „brutalan diktator“ koji je „odgovoran za smrt miliona“. Tačnost ove tvrdnje beskorisna je za marksiste. Svaki intelektualno sofisticiraniji desničar

Kako su nam devedesetih lagali o komunistima

Devedesete godine prošlog veka naizgled su donele revoluciju u istoriografiji: svete krave jugoslovenskog komunizma kritički su preispitivane, a pisane su nove monografije koje negativno ocenjuju istoriju Komunističke partije i celo

DONIRAJ