Prvomajski izleti u šumu i na ulice 2016.

Zato ovaj praznik ne treba slaviti odlaskom ujutru, ili dan ranije, ni na kakve „zelene površine van grada“ jer na taj način gubi svoju identitetsku odrednicu. Na Praznik rada se izlazi na ulice – radnici i radnice, zaposleni/e i nezaposleni/e, studenti i studentkinje, stari/e i mladi/e, penzioneri/ke, nacionalne manjine, LGBT populacija, izbeglice, kao i sve ostale manjinske i druge potlačene grupe – i kroz demonstracije manifestuje solidarnost.

Prvi maj – Praznik rada

Ljudi masovno glasaju za slične fašističke i nacističke partije u sličnim situacijama u zemljama širom svijeta. Protiv toga se svim silama treba boriti, inače će se Evropa, ne samo raspasti, nego će se naći u položaju u kojem je bila krajem tridesetih godina dvadesetog stoljeća.