Nova knjiga Mire Bogdanović

Iz štampe je upravo izašla nova knjiga Mire Bogdanović „Elitistički pasijans – Povijesni revizionizam Latinke Perović“, koju je objavila izdavačka kuća MostArt. Za čitaoce Novog plamena, u direktnoj prodaji u Srbiji, knjiga se može naručiti od izdavača po sniženoj ceni od 800,00 dinara. U cenu su uračunati i troškovi unutrašnjeg poštanskog […]

Ljuljanje sustava

Provodi se kampanja vezana za Northern Rock, banku čija je propast najavila financijsku krizu u Britaniji. Hilary Wainwright izvještava o naporima da se osnuje javna banka koja će služiti društvenim potrebama, a ne privatnom profitu. Danas je teško zamisliti da su ljudi ikada osjećali privrženost bankama. Ali, slušajući osoblje Northern […]

Kako pobijediti recesiju?

U pokušaju da upravlja svojim financijskim poslovima kao i prije, Banka Engleske smanjila je kratkoročne kamatne stope gotovo na nulu i okrenula se nedelikatno nazvanoj politici “količinske olakšice” u cilju smanjenja dugoročnih kamata. Međutim, sve dok vlada nezainteresiranost i nepovjerenje u budućnost među ulagačima, niti jedna mjera manipulacije kamata neće […]

Banke trebaju postati javno dobro

Prvo, razjasnimo nešto o kapitalizmu – samim time i o karakteru države u istom. Postoji uoobičajena pretpostavka, možda zaostatak hladnog rata, da je kapitalizam u svojoj biti za tržište, a socijalizam za državu. Zapravo, središnja povijesna značajka države u kapitalističkom društvu je uloga koju igra kao jamac privatne imovine i, […]