Dr Dragiša Mišović, „Kompromitovano blagostanje“

Neposredni prouzrokovač autarhije u privredi—koja nema nikakve sličnosti sa onom doktrinom o ekonomskoj neproduktivnosti trgovine—leži u činjenici neokončanih imperijalističkih računa u prošlom ratu. Zbog toga, i zbog stalnog predubeđenja, da mora doći do novih i sličnih obračunavanja, uvek se teži više izvoziti nego uvoziti, i, hoće se ostvarenje jedne što veće ekonomske „nezavisnosti“ od ostalog sveta.

Značenje „takozvane primitivne akumulacije”

U osmom odeljku Kapitala, koji nosi naziv „So-Called Primitive Accumulation” („Takozvana primitivna akumulacija”), Marks opisuje brutalne procese putem kojih su radni ljudi odvojeni od životnih sredstava, a bogatstvo koncentrisano u rukama zemljoposednika i kapitalista. To je jedan od najdramatičnijih i najčitljivijih delova knjige.