Ljuljanje sustava

Provodi se kampanja vezana za Northern Rock, banku čija je propast najavila financijsku krizu u Britaniji. Hilary Wainwright izvještava o naporima da se osnuje javna banka koja će služiti društvenim potrebama, a ne privatnom profitu. Danas je teško zamisliti da su ljudi ikada osjećali privrženost bankama. Ali, slušajući osoblje Northern […]