Njihov jedini cilj bio je da nas ponize

Za šest meseci tokom kojih je stajala sama protiv svih, Grčku su njeni partneri na bezbrojnim i beskrajnim sastancima razapeli na stub srama. Tokom 2010. grčka država je izgubila sposobnost da sama servisira dugove. Drugim rečima, postala je insolventna i time lišena pristupa tržištima kapitala. Pokušavajući da izbegne stečaj inače […]