Banke trebaju postati javno dobro

Prvo, razjasnimo nešto o kapitalizmu – samim time i o karakteru države u istom. Postoji uoobičajena pretpostavka, možda zaostatak hladnog rata, da je kapitalizam u svojoj biti za tržište, a socijalizam za državu. Zapravo, središnja povijesna značajka države u kapitalističkom društvu je uloga koju igra kao jamac privatne imovine i, […]