Nacionalizacija ili privatizacija?

Pošto se Laburistička partija u svom predizbornom manifestu založila za nacionalizaciju (ili ponovnu nacionalizaciju) nekoliko industrijskih sektora, YouGov je izvršio ispitivanje javnog mnenja o tome šta građani misle o tome kako treba da se upravlja sa 13 različitih industrijskih sektora ili kompanija. Prethodna YouGov ispitivanja su uvek davale rezultate koji […]