Amerikanci počinju ponovo da vole sindikate

Sindikati treba da nastave da čine sebe što vidljivijim široj javnosti putem štrajkova, a pored toga, treba da izgrade široku klasnu podršku za zahteve čije ispunjenje bi uvećalo dobrobit celih zajednica. Socijalisti treba da nastave da koriste izbore, na što višem mogućem političkom nivou, kao sredstvo za širenje poruke koja negativno govori o korporacijama, dok, sa druge strane, podržava interese radnika i sindikata.

LGBT borba u Srbiji: od „kritičke“ desnice, preko liberalne integracije do uslovne leve podrške

Kako se donatori postepeno povlače iz regiona, te kako je sve manje organizacija, odnosno kako slabi uticaj same zajednice, a sve više se teret rešavanja prebacuje na državne institucije koje su već integrisane u neoliberalnu politiku, stiče se utisak da će “gej borba” biti sve teža i neizvesnija, posebno u delu povezivanja s klasnom problematikom, što predstavlja još veći izazov u budućem radu.

Nacionalističke infekcije levice i kako ih lečiti: odgovor Mariju Kaliku

Kriza, koju izazivaju unutrašnje protivrečnosti sistema, otvara i nastaviće da otvara prilike za radikalnu promenu političkog pejzaža. Da li će levica (ona koja se bori za boljitak radničke klase) – na prvom mestu komunističke organizacije – uspeti da iskoristi te prilike, zavisiće od toga hoće li odbaciti nacionalizam ili će se, grčevito ga stiskajući, udaviti pod bujicom istorije.