Kosovski čvor

Sad su kosovski Albanci prepušteni sebi, a u Srbiji je razbijen jedan mit. Srba na Kosovu gotovo više nema kao rezultat etničkog čišćenja izvršenog od strane albanskih nacionalista, a nema ni mnogih Albanaca, koje su ubijali i proterivali srpski nacionalisti tokom 1998-1999.