Dvadeset trećeg aprila održani su parlamentarni izbori u austrijskoj federalnoj jedinici Salzburg. Komunistička partija Austrije (KPÖ), podržana od strane Mlade ljevice, ostvarila je istorijski uspjeh, osvajajući 11,7% ili 31.383 glasa. Partija je ušla u državni parlament (parlament federalne jedinice Salzburg) osovjivši četiri od 36 mandata. Tradicionalno snažna Socijaldemokratska partija osvojila je samo 6% glasova više od komunista. Na prethodnim državnim izborima, KPÖ je osvojila samo 0,4% ili 1.014 glasova. Ovaj put, u glavnom gradu ove federalne jedinice Salzburgu, partija je osvojila skoro 22% glasova i time postala druga po snazi partija. Komunistička partija je na taj način postigla drugu veliku izbornu pobjedu, budući da je prošle godine osvojila 28% glasova u Gracu, drugom po veličini gradu u Austriji, nakon čega je njena članica postala gradonačelnik Graca.

Razgovaramo sa drugom Saidom Abayem, aktivistom Komunističke partije i bivšim članom partijskog rukovodstva u Salzburgu, o ovim velikim izbornim uspjesima komunista.

GORAN MARKOVIĆ: Druže Said, na ovim izborima KPÖ PLUS je postigla veliki izborni uspjeh. Možeš li nam prije svega objasniti šta KPÖ PLUS znači? To nije samo Komunistička partija, zar ne?

SAID ABAY: Izvorno, KPÖ PLUS je obrazovana 2017. godine kao oblik saradnje Komunističke partije Austrije i nezavisnih aktivista, od kojih su neki prethodno bili aktivni u omladinskoj organizaciji Zelene stranke, koje je rukovodstvo stranke isključilo, nakon čega su se reorganizovali kao Mlada ljevica. Tokom godina, organizacije su razvile saradnju i zbližile se.

Koji su razlozi za ovako dobar izborni rezultat? Komunisti su osvojili 30 puta više glasova u Salzburgu nego prije pet godina.

Ovaj rezultat dugujemo u prvom redu godinama napornog radu partijskog glasnogovornika Kay-Michaela Dankla i njegovog tima u gradskom vijeću Salzburga. Nakon osvajanja jednog odborničkog mandata 2019. godine vodili smo poštenu politiku orijentisanu ka građanima. Kay-Michael Dankl je primao građane, razgovarao s njima, a u slučaju potrebe pomagao im je tako što im je davao dio svoje odborničke plate.

Drugi činilac uspjeha na ovim izborima bila je dobro organizovana kampanja. Partija nije raspolagala velikim budžetom od nekoliko miliona evra dobijenih iz javnih fondova, kao što je bio slučaj sa drugim partijama, nego je uspjela zahvaljujući aktivnosti stotina aktivista i korišćenjem jezika koji je blizak narodu. Aktivisti su svojim dobrovoljnim radom odradili najveći dio posla u kampanji. Osim toga, građani su obavještavani o našem programu putem stotina informativnih štandova koje smo imali u čitavoj državi. Ostvarili smo ogroman napredak u poređenju sa državnim izborima od prije pet godina.

Izborna kampanja je bila koncentrisana na svakodnevne probleme većine stanovnika, uglavnom radnog naroda. Koji su njihovi glavni problemi? Izgleda da je problem stanovanja bio vrlo značajan u kampanji? Kakve prijedloge su komunisti isticali u vezi sa ovim problemom?

U svom programu, KPÖ PLUS je usmjerena ka interesima radnog naroda. U Salzburgu je izražen problem cijene stanovanja. Stanovanje je pretvoreno u robu zbog čega privlači brojne špekulante i takozvane investitore koji brinu samo o profitu, zanemarujući dobrobit naroda. U gradu Salzburgu ima oko 10.000 praznih stanova. Oni pripadaju bogatim ljudima koji u njima ne žive ili su čisto špekulativni objekti. Trgovci nekretninama kupuju nekretnine i godinama ih drže praznim kako bi ih prodali s ciljem sticanja profita. Po ovoj logici, zakupci su nepoželjni. Sve ovo dovelo je do toga da su stanovi finansijski nepristupačni mnogim ljudima, zbog čega su mnogi morali da napuste grad. Svemu tome treba dodati da državna vlada uzima novac koji je namijenjen za omogućavanje ljudima da dođu do stanova i ulaže taj novac u prestižne projekte. Novac za stanove više ne smije biti korišćen suprotno njegovoj namjeni, zabrana špekulacija mora biti uvedena a država mora kupiti zemljište i omogućiti finansijski pristupačan stambeni prostor. Ovo su samo tri od 69 mjera o tome kako stanovanje ponovo učiniti pristupačnim.

Jedan od izbornih ciljeva je ideja da članovi parlamenta treba da primaju samo prosječnu radničku platu. Koja je svrha ovog prijedloga i da li je primjenivan prije ovih izbora?

KPÖ PLUS podržava smanjenje često luksuznih plata političara. Ubijeđeni smo u to da suviše visoke plate u politici imaju za posljedicu gubitak empatije za radničku klasu i onemogućavaju razumijevanje svakodnevnih problema naroda. Član državnog parlamenta Salzburga prima mjesečnu platu u iznosu od 7.500 evra. Uz tako visoku platu, on gubi dodir sa narodom. Iz tog razloga, poslanici Komunističke partije u parlamentu mogu primati samo prosječnu platu kvalifikovanog radnika dok ostalo moraju da daju narodu koji je u stanju socijalne potrebe. Ljudi koji teško žive i ne mogu da zadovolje svoje potrebe mogu da se obrate Komunističkoj partiji. Ukoliko je njihovoi stanje teško, a institucije im ne pomažu, dobiće novac iz plata koje primaju komunisti. Naša gradonačelnica Graca, na primjer, već je donirala više od milion evra svoje plate tokom svoje političke karijere. Ovo je dobar način da se ostane u dodiru sa narodom, slušaju njegove potrebe i omogući mu da učestvuje u političkom odlučivanju.

Šta je ostalo od socijalne države u Austriji i kakva je bila uloga Socijaldemokratske partije u njenom očuvanju ili urušavanju?

U osnovi, može se reći da socijalna država još uvijek postoji. Ipak, neoliberalna orijentacija, koja je brutalno sprovođena posljednjih decenija, snažno je potresla temelje socijalne države. U prošlosti, socijaldemokratija je nesumnjivo imala udjela u stvaranju našeg društvenog sistema, ali od 1980-ih vidljiv je snažan zaokret ka neoliberalizmu. Dovoljno je obratiti pažnju na bivše visokorangirane, među kojima su i kancelari iz reda Socijaldemokratske partije, koji su dobili visoke položaje u velikim privatnim kompanijama po okončanju političkih karijera. Svima je očigledna njihova bliskost sa privatnom sektoru i privatnom kapitalu.

Kakav je odnos između komunista i socijaldemokrata i u kojoj mjeri namjera nekih birača da glasaju za veću Socijaldemokratsku partiju otežava političku borbu komunista?

U Gracu socijaldemokrati i Komunistička partija, zajedno sa Zelenima, obrazuju gradsku koalicionu vladu. U Salzburgu, socijaldemokrati su zvanično pozvali birače da ne glasaju za Komunističku partiju. Zbog djelimično neoliberalne orijentacije i rastuće snage desnog krila u partiji, Socijaldemokratska partija je izgubila dosta kredibiliteta kod svojih bivših birača. Mnogi su odavno napustili partiju, odlučujući da ne učestvuju na izborima ili da glasaju za ekstremnu desnicu. Nakon godina pouzdanog političkog rada, Komunistička partija sada nudi alternativu narodu.

Čini se da je aktivnost u bazi osnov uspješne komunističke aktivnosti u društvu. Kakav je odnos komunista prema društvenim organizacijama, posebno sindikatima?

Rad u bazi je od suštinskog značaja za partiju zato što samo partija koja je u stalnom dijalogu sa narodom može biti nosilac promjena. To nam pomaže da razumije koji su to svakodnevni problemi koje narod ima a koji zahtijevaju političko rješenje. Ova aktivnost je ključna i za pridobijanje novih aktivista. Možemo se osloniti na mnogo ljudi koji učestvuju u radu informacionih štandova, podjeli letaka i drugog promotivnog materijala, i to ne samo tokom izbornih kampanja. Osim toga, postoje radne grupe u koje se organizuju ljudi koji pripadaju različitim profesijama. U Salzburgu, na primjer, imamo radne grupe ljudi koji rade u oblasti zdravstvene njege (medicinske sestre) i obrazovanju, koje razvijaju koncepte i ideje za ove oblasti rada. Posljednjih godina smo upsjeli da stvorimo uporište i u sindikatima. U Austriji, sindikat, sa 1,2 miliona članova, pregovara o platama 90% radnih ljudi svake godine, a naša uloga je da ih podržimo u tome.

Kakav je ideološki profil Komunističke partije Austrije i kako ona povezuje borbu za svakodnevne interese radnog naroda sa strateškom orijentacijom za socijalistički preobražaj društva?

Kratkoročno i srednjeročno posmatrano, politički cilj je da zaustavimo socijalne i ekonomske rezove, obuzdamo inflaciju i smanjenje plata, značajno poboljšamo kvalitet života većine radničke klase i obnovimo povjerenje i nadu da društveni uslovi mogu biti poboljšani. Kao komunisti, pokušavamo da obezbijedimo bolje uslove u našem neposrednom životnom okruženju: na radnom mjestu i u sindikatima, u školama i na univerzitetima, u društvenim i ekološkim pokretima. Narod visoko cijeni komuniste tamo gdje smo aktivni i pouzdani – najbolji primjer je Grac, u kome je Komunistička partija Austrije osvojila blizu 30% glasova na posljednjim izborima i tako postala najjača partija.

Kad su u pitanju dugoročni ciljevi fundamentalne promjene društva u interesu široke većine, kapitalistička logika i način organizovanja društva mogu biti dovedeni u pitanje i prevaziđeni. Za ovo su marksistička analiza i teorije i dalje vrlo korisne. Kao pokret koji čvrsto podržava demokratiju, pluralizam i fundamentalna prava, nastojimo da naučimo iz prošlih grešaka ljevice i da napredujemo bez dogmatizma i oholosti, koji mogu voditi propasti svakog pokreta. Povezivanje naučnog socijalizma sa društvenim, ekološkim i političkim pokretima, širenje naših pogleda nasuprot preovlađujućem duhu vremena su veliki zadaci pred nama i područja aktivnosti na kojima učimo i unapređujemo se.