Redakcija Novog Plamena podržava listu Radničke fronte i Socijalističke radničke partije na izborima za Evropski parlament, koji će biti održani 26. maja. Smatramo da je to lista koja okuplja političke stranke čiji program je antikapitalistički, zasnovan na modernim idejama demokratskog socijalizma za 21. vijek, koji pruža nadu potlačenim klasama i pojedincima, da je novo i drugačije društvo moguće. Taj program je zasnovan na idejama demokratije, samoupravljanja i stvarne socijalne države, koje predstavljaju jedinu alternativu kapitalističkom društvenom poretku, pogotovo u društvima kapitalističke (polu)periferije, u koja spada i hrvatsko društvo. Lista uporno zagovara ravnopravan razvoj evropskih ekonomija i odlučno se zalaže protiv deindustrijalizacije malih ekonomija, u koje spada i hrvatska, jer se tako hrvatska ekonomija pretvara u obično tržište za evropske robe i u izvor jeftine radne snage.

U takvim okolnostima, opredjeljivanje za političke stranke koje zagovaraju očuvanje postojećeg poretka, predstavlja izraz kukavičluka, beznađa ili zastupanja interesa uskog kruga pripadnika vladajuće klase. Interesi velike većine pripadnika društva ne nalaze se na strani političkih stranaka establišmenta, koju ne čine samo vladajuće stranke, već i tzv. opozicija. Kriza kapitalizma, koja se ogleda u ekonomskoj stagnaciji, slomu socijalne države i propasti sistema moralnih vrijednosti, toliko je duboka da ne trpi pružanje podrške ni tzv. lijevo-liberalnim snagama ili tzv. reformističkoj ljevici, koje nemaju ni hrabrosti ni vizije da predlože radikalne društvene promjene.

Glas za listu RF-SRP istovremeno je glas protesta protiv sadašnjih prilika u društvu, ali i izraz političke i društvene svijesti o tome da postoje političke stranke i programi koji treba da jačaju i da vode društvo ka progresu. To je glas za jedinu stvarnu društvenu i političku alternativu, koja mora biti predstavljena i u Evropskom parlamentu, kako bi, zajedno sa drugim radikalno-lijevim strankama, pružala otpor Evropi multinacionalnih kompanija, koja uništava male i slabe članice Evropske unije, u koje spada i Hrvatska.

Redakcija Novog Plamena