Na dan 20. februara 1942. godine, četnici Vojvode Kerovića, opkolili su i napali Štab Majevičkog partizanskog odreda u selu Vukosavcima kod Lopara u Istočnoj Bosni. Iznenađeni napadom svojih dotadašnjih, nesigurnih saveznika, boreći se do poslednjeg metka, poginuli su u jednom danu: Ivan Marković Irac, komandant i Fadil Jahić, komesar odreda, članovi štaba narodni heroji Slavko Mićić, Pero Ćuskić, Veso Gavrić, Stojko Mitrović i oko 20 istaknutih prvaka NOB-a: Isidor Šatner, Tomislav Ramljak, braća Herljević Tomo i Albin, Sakib Kunosić, Pejić Vojin, Mitrić Pero, Jošilović Branko, Anton Macan, Sofrenić Teodor, Stjepanović Pero, Jusuf Jakubović, Jovanović Slobodan, Mitrović Petar, Karamehmedović Sejfo, te lekari iz Tuzle dr Rosa Hadživuković, dr Mustafa Mujbegović i profesor Kosta Popov. Operacijom je rukovodio kapetan kraljevske vojske Stevo Damjanović – Leko pod komandom Draže Mihailovića. Slični napadi odigrali su se na više mesta širom Bosne, posle čega su počeli pregovori između četničke strane i ustaške države u cilju postizanja trajnog Sporazuma o vojnoj saradnji protiv partizanske vojske, koja će potrajati do kraja rata.

foto: historija.info