PROROCI KOJE SMO ZABORAVILI

Da li je komunizam, kao pojava u 20. veku, u svim svojim manifestacijama, koje su još pre kraja tog veka iščezle, bio samo ćorsokak istorije?

Da li je njegovo teorijsko i praktično nasleđe danas beskorisno, ili iz njega možemo učiti?

Novi Plamen pokušaće da ponudi odgovore na ova pitanja pokretanjem serijala pod nazivom „Klasici jugoslovenskog komunizma“, u kojem će objavljivati najvažnije teorijske članke jugoslovenskog komunističkog pokreta u periodu od 1919. do 1928. godine.

Klasici jugoslovenskog komunizma: Proroci koje smo zaboravili

Da li je komunizam, kao pojava u 20. veku, u svim svojim manifestacijama, koje su još pre kraja tog veka iščezle, bio samo ćorsokak istorije? Da li je njegovo teorijsko

Draga Stefanović, “O nevoljama naše dece”

O autorki: Draginja – Draga Stefanović (Šimanovci, 1890 – Beograd, januar 1967), rođena Predojević, odrasla je u Sremu, ali se još kao dete preselila u Beograd i postala knjigovezačka radnica.

Moša Pijade, „Revolucija i kontrarevolucija u Bugarskoj“

O autoru: Moša Pijade (Beograd, 4. januar 1890. – Pariz, 15. mart 1957.) bio je član Titovog užeg kruga sa ubedljivo najdužim partijskim stažom, koji je bio aktivan član partije

Đuro Cvijić, „Nacionalno pitanje u Jugoslaviji“

O autoru: Đuro Cvijić (Zagreb, 25. mart 1896. – Moskva, 26. april 1938.) bio je verovatno najznačajniji hrvatski komunista u međuratnom periodu. Rođen je u Zagrebu u srednjoklasnoj porodici, koja

Praktična upustva za rad komunističkih predstavnika u opštinama

  Kontekst: Ovaj tekst bio je proizvod kolektivnog rada Centralnog izvršnog odbora Komunističke partije Jugoslavije. Nastao je iz potrebe da se komunistkinje i komunisti pripreme za rad u opštinama nakon

Asim Behmen, „Inteligencija i Parlamenat“

O autoru: Asim Behmen (Stolac, 30. juna 1899. – Moskva, 17. septembra 1924.) bio je potomak stare begovske porodice. Sa očeve strane, navodno, poreklom iz Persije, a sa majčine iz

Drago Godina, „Rezolucija komunističko-apstencionističke struje“

O autoru: Dragotin Godina (Škedenj kraj Trsta, 9. januar 1876. – Trst, 1. aprila 1965.) postao je komunista tek u svojim četrdesetim, pod uticajem Oktobarske revolucije. Iako je bio rodom

Kosta Stefanović, „Nekoliko pogleda o unutrašnjem radu u sindikalnim organizacijama“

O autoru: Kosta Stefanović – Ersenovski (Leskovac, 1884. – Skoplje, 6. mart 1933.) bio je stolarski radnik. Sa samo dvadeset godina, bio je jedan od osnivača i prvi sekretar ogranka

Sima Marković protiv Kominterne

O autoru: Sima Marković (Kragujevac, 8. novembar 1888. – Moskva, 19. april 1939.) bio je rodom iz poznate radikalske porodice. Njegov otac Miloš (1856-1910) bio je blizak saradnik Svetozara Markovića

Naša sporna pitanja: Manifest opozicije Komunističke partije Jugoslavije

O autorima Poslijeratno razdoblje Prvog svjetskog rata, između ostaloga, obilježeno je i ideološkim diferencijacijama unutar radničkog pokreta. Ovo je posebno došlo do izražaja nakon pobjede Oktobarske revolucije u Rusiji nakon

Revolucija i seljaštvo: Diskusija na Vukovarskom kongresu KPJ

O diskutantima: Dragiša Lapčević (Užice, 27. oktobar 1867. – Beograd, 14. avgust 1939.) bio je najznačajniji vođa i teoretičar Srpske socijaldemokratske partije od njenog osnivanja 1903. godine do Prvog svetskog