PROROCI KOJE SMO ZABORAVILI

Da li je komunizam, kao pojava u 20. veku, u svim svojim manifestacijama, koje su još pre kraja tog veka iščezle, bio samo ćorsokak istorije?

Da li je njegovo teorijsko i praktično nasleđe danas beskorisno, ili iz njega možemo učiti?

Novi Plamen pokušaće da ponudi odgovore na ova pitanja pokretanjem serijala pod nazivom „Klasici jugoslovenskog komunizma“, u kojem će objavljivati najvažnije teorijske članke jugoslovenskog komunističkog pokreta u periodu od 1919. do 1928. godine.

Filip Filipović „O diktaturi proletarijata“

O autoru: Filip Filipović (Čačak, 21. juna 1878. – Moskva, 8. aprila 1938.) počeo je kao deo druge generacije srpsih socijalističkih mislilaca, na koje su istovremeno uticali i ortodoksni marksisti

Klasici jugoslovenskog komunizma: Proroci koje smo zaboravili

Da li je komunizam, kao pojava u 20. veku, u svim svojim manifestacijama, koje su još pre kraja tog veka iščezle, bio samo ćorsokak istorije? Da li je njegovo teorijsko