PROROCI KOJE SMO ZABORAVILI

Da li je komunizam, kao pojava u 20. veku, u svim svojim manifestacijama, koje su još pre kraja tog veka iščezle, bio samo ćorsokak istorije?

Da li je njegovo teorijsko i praktično nasleđe danas beskorisno, ili iz njega možemo učiti?

Novi Plamen pokušaće da ponudi odgovore na ova pitanja pokretanjem serijala pod nazivom „Klasici jugoslovenskog komunizma“, u kojem će objavljivati najvažnije teorijske članke jugoslovenskog komunističkog pokreta u periodu od 1919. do 1928. godine.

Klasici jugoslovenskog komunizma: Proroci koje smo zaboravili

Da li je komunizam, kao pojava u 20. veku, u svim svojim manifestacijama, koje su još pre kraja tog veka iščezle, bio samo ćorsokak istorije? Da li je njegovo teorijsko

Drago Godina, „Rezolucija komunističko-apstencionističke struje“

O autoru: Dragotin Godina (Škedenj kraj Trsta, 9. januar 1876. – Trst, 1. aprila 1965.) postao je komunista tek u svojim četrdesetim, pod uticajem Oktobarske revolucije. Iako je bio rodom

Kosta Stefanović, „Nekoliko pogleda o unutrašnjem radu u sindikalnim organizacijama“

O autoru: Kosta Stefanović – Ersenovski (Leskovac, 1884. – Skoplje, 6. mart 1933.) bio je stolarski radnik. Sa samo dvadeset godina, bio je jedan od osnivača i prvi sekretar ogranka

Sima Marković protiv Kominterne

O autoru: Sima Marković (Kragujevac, 8. novembar 1888. – Moskva, 19. april 1939.) bio je rodom iz poznate radikalske porodice. Njegov otac Miloš (1856-1910) bio je blizak saradnik Svetozara Markovića

Naša sporna pitanja: Manifest opozicije Komunističke partije Jugoslavije

O autorima Poslijeratno razdoblje Prvog svjetskog rata, između ostaloga, obilježeno je i ideološkim diferencijacijama unutar radničkog pokreta. Ovo je posebno došlo do izražaja nakon pobjede Oktobarske revolucije u Rusiji nakon

Revolucija i seljaštvo: Diskusija na Vukovarskom kongresu KPJ

O diskutantima: Dragiša Lapčević (Užice, 27. oktobar 1867. – Beograd, 14. avgust 1939.) bio je najznačajniji vođa i teoretičar Srpske socijaldemokratske partije od njenog osnivanja 1903. godine do Prvog svetskog

Manifest Balkansko-podunavske komunističke federacije

O autorima: Balkanska komunistička federacija (BKF) osnovana je u Sofiji januara 1920. godine, kao krovna organizacija balkanskih komunističkih partija. Svoje korene vukla je iz Balkanske socijaldemokratske radničke federacije, osnovane u

Šta hoće Pelagićevci?

O autorima: Jugoslovenska komunistička revolucionarna grupa „Pelagić“ (po nekim izvorima Jugoslovenski komunistički revolucionarni savez Pelagićevaca) osnovana je na grobu Branka Radičevića na brdu Stražilovo kraj Sremskih Karlovaca 9. marta 1919.

Filip Filipović „O diktaturi proletarijata“

O autoru: Filip Filipović (Čačak, 21. juna 1878. – Moskva, 8. aprila 1938.) počeo je kao deo druge generacije srpsih socijalističkih mislilaca, na koje su istovremeno uticali i ortodoksni marksisti

Klasici jugoslovenskog komunizma: Proroci koje smo zaboravili

Da li je komunizam, kao pojava u 20. veku, u svim svojim manifestacijama, koje su još pre kraja tog veka iščezle, bio samo ćorsokak istorije? Da li je njegovo teorijsko