O NAMA

Novi Plamen je aluzija na poznati časopis Plamen, koji su 1919. pokrenuli i uređivali Miroslav Krleža i August Cesarec. Nakon što je od 2007. do 2016. izlazio kao štampani časopis, Novi Plamen od 1. maja 2016. nastavlja da izlazi u formi online časopisa. Promena nije samo tehničke prirode, nego uključuje i nemale koncepcijske razlike.

Novi Plamen je levičarski online časopis. To znači da u njemu objavljuju autori koji imaju različite stavove, kako ideološke tako i političke, ali koji sebe smatraju levičarima. U tom smislu, Novi Plamen nije opterećen i ograničen ideološkim stegama, nego omogućava autorima različitih stavova da ih iznose i argumentovano brane.

Na pluralističkoj, neisključivoj osnovi, dakle, Novi Plamen zastupa temeljne demokratske i prosvetiteljske vrednosti, identifikuje ključne savremene izazove njihovom opstanku, te promišlja puteve ostvarenja autentične i integralne političke, socijalne i ekonomske demokratije. NP osobitu pažnju posvećuje pitanjima koja su vezana za ljudska prava i demokratske slobode, radničku i građansku participaciju, međunacionalno pomirenje i toleranciju, antifašizam, te progresivnu mirovnu politiku. NP se u širem smislu zalaže za unapređenje i promociju kulturnih vrednosti humanističke civilizacije.

Cilj Novog Plamena je višestruk:

- Da pruži informacije o aktuelnim društvenim i političkim kretanjima na jugoslovenskim prostorima i u svetu;

- Da informiše o kretanjima u radničkom pokretu i u različitim levičarskim pokretima;

- Da pruži teorijske i političke analize različitih društvenih i političkih pitanja, kako onih koja su aktuelna u datom trenutku, tako i načelnih društvenih i političkih pitanjima kojima se autori u različitim društvenim teorijama bave u kraćem ili dužem vremenskom periodu;

- Da razvije plodnu raspravu među intelektualcima i aktivistima o raznovrsnim pitanjima, kako na apstraktno-teorijskom, tako i na konkretno-istorijskom nivou.

Tekstovi na online časopisu treba da doprinesu dubljem i svestranijem sagledavanju aktuelnih društveno-političkih kretanja, teorijskom rasvetljavanju važnih pitanja i unapređivanju levičarskog aktivizma. U tom cilju, portal neće samo objavljivati autorske tekstove, nego i intervjue sa aktivistima radničkog pokreta i različitih levičarskih pokreta.

Novi Plamen ne izražava stavove bilo koje organizovane grupe, političke partije ili pokreta, nego isključivo stavove svog uredništva i pisaca pojedinih tekstova. Uredništvo, opet, ne insistira na objavljivanju samo onih tekstova s kojima je u celosti saglasno, već i drugih tekstova koji nisu zasnovani na stavovima koji su direktno suprotstavljeni uređivačkoj politici. U tom smislu, NP ne prihvata tekstove koji promovišu nacionalizam, ksenofobiju, kult ličnosti, autoritarne, patrijarhalne i homofobne političke stavove, kao ni tekstove koje imaju nekritički odnos prema kapitalizmu, odnosno njegovim ekonomskim i društvenim aspektima.

Držeći se one Krležine, “da su hrvatski i srpski jedan jezik, samo što ga Hrvati zovu hrvatski, a Srbi srpski”, Novi Plamen će tekstove svojih autora objavljivati u izvornom obliku, bez “prevoda” na bilo koji od naših jezika, smatrajući, da svi ljudi “dobre volje” razumeju, na primer, da je demokratija isto što i demokracija, i obrnuto, poštujući tako jezički pluralizam i ravnopravnost službenih i standardnih južnoslovenskih književnih jezika.

NOVI PLAMEN

- online časopis -

www.noviplamen.net

Mail: redakcija@noviplamen.net

Art direktor

Zoran Svilar

Direktor redakcije

Ivica Mladenović

Glavni urednik

Goran Marković

Odgovorni urednici

Gal Kirn, Dijana Ćurković, Jasmin Hasanović, Goran Radlovački, Anastas Vangeli, Bojan Baća

Redakcija

Katarina Peović, Jelena Riznić, Velizar Mirčov, Ana Rajković-Pejić, Vuk Vuković, Sonja Stojadinović, Stefan Gužvica, Nemanja Drobnjak, Belma Buljubašić, Milorad Gačević, Helena Filipović, Aleksandar Ćurčin, Vladimir Vasić, Zona Zarić, Domagoj Mihaljević, Milica Sekulović, Dimitrije Birač, Darko Vujica, Ivan Rajković, Tajana Ilić, Luka Pejić, Nebojša Milikić, Verica Rekić, Tomislav Medak, Sonja Dragović, Hrvoje Štefan, Nikolina Židek, Nenad Bradonjić

☆Počasna urednica

Jasna Tkalec

Izrada sajta

Goran Radlovački

 Creative Commons (CC-BY-SA 3.0)

Online časopis Novi Plamen nastavlja tradiciju štampanog časopisa Novi Plamen, koji je prestao izlaziti. Međutim, on nije pravni naslednik Novog Plamena i nije mu izdavač Demokratska misao.