Sa velikom tugom moramo da saopštimo da nas je preksinoć usled iznenadne smrti napustio Ivan Radenković, jedan od najtalentovanijih filozofa, nepokolebljivi levičar, pesnik, muzičar i veliki prijatelj i saradnik mnogih članova redakcije Novog plamena. Ivan je svojim teorijskim radom, pre svega na uredništvu časopisa Stvar i delatnostima u udruženju Gerusija, ostavio veliki uticaj na mnoge pregaoce u kritici kapitalističkog društva, a svojim nesebičnim naporima na brojnim tribinama, skupovima, mitinzima, protestima i drugarskim kružocima pružao ohrabrenje i razgorevao borbeni elan.

Njegove analize tranzicionog tumaranja u Srbiji svojom sistematičnošću jesu nesalomiva optužba protiv nehumanog političkog, ekonomskog i društvenog poretka čiji se obrazac zlokobno ponavlja u svim zemljama Balkana i šireg regiona Istočne Evrope. Njegovi članci i tribine o penzionom sistemu, zakonu o radu, sindikatima, a posebno istraživanje o eksploatacionim posledicama stranih direktnih investicija ostaju nezamenljiva faktografija koja će se i u buduće obilato koristiti kao svedočanstvo jednog smutnog vremena.

Radenković je dao i veliki doprinos u filozofskoj teoriji analizama strukturalizma generalno, a posebno njegovog uticaja na marksizam, kome je Ivan ostao intelektualno dosledan. Oživeo je interesovanje mnogih levičara, ne samo u Srbiji, nego i šireg regiona bivše Jugoslavije, za teoriju nejednake razmene Emanuela Argirija i njegovi poslednji napori išli su za tim da se razgoliti mehanizam eksplotacije zemalja sa niskim nadnicama putem međunarodne trgovine.

Ivan će ostati u sećanju svojih saradnika, prijatelja i poznanika po muzičkim numerama, pesmama i drugarstvu kojeg nije štedeo. Zadovoljstvo je svih članova redakcije Novog plamena što su ga poznavali, imali prilike da sarađuju sa njim i  uče od njega. Uložićemo trud da nastavimo njegovim stopama na putu ka humanijem društvu.

Komemoracija našem drugu održana je danas u 15:45 na Gradskom groblju (Rumenički put) u Novom Sadu, a pogreb će se obaviti sutra u njegovom rodnom Boru na gradskom groblju u 14:30.

Upućujemo iskreno saučešće porodici i našoj drugarici i prijateljici Maji i pozivamo sve koji su u mogućnosti da sutra budu sa njima na gradskom groblju u Boru.

One thought on “In Memoriam: Ivan Radenković (1977-2018)”

Comments are closed.