Pošto se Laburistička partija u svom predizbornom manifestu založila za nacionalizaciju (ili ponovnu nacionalizaciju) nekoliko industrijskih sektora, YouGov je izvršio ispitivanje javnog mnenja o tome šta građani misle o tome kako treba da se upravlja sa 13 različitih industrijskih sektora ili kompanija.

Prethodna YouGov ispitivanja su uvek davale rezultate koji prikazuju široku podršku državnom vlasništu nad kompanijama i nekim sektorima industrije. Iako je YouGov naponenu da obećanja iz manifesta nisu dokaz da će Laburistička partija osvoiti vlast, oni se nadaju da će im ovi politički predlozi pomoći da bolje prođu na izborima.

Rezultati istraživanja pokazuju da postoje četiri oblasti usluga koje javnost posebno žele da ostanu u državnom vlasništvu: policija (87%), zdravstvo (84%), vojska (83%) i škole (81%).

Pitanje 1. Da li mislite da sledeće kompanije treba da budu privatizovane i da se vode kao državne kompanije ili da treba da se privatizuju i da se vode kao privatne kompanije?

Tabela 1. Odgovori na pitanje jedan.

Dok podrška nacionalizaciji opada ispod ova četiri sektora, državno vlasništvo je i dalje preferirana opcija za većinu sektora. U stvari, samo za tri sektora većina Britanaca žele da ostanu u privatnim rukama: telefonske i internet kompanije (53% podrške da ostanu privatne), banke (53%) i avio kompanije (68%).

Plan Laburističke partije za (ponovnu) nacionalizaciju

Laburistički manifest daje obećanje da će se nacionalizovati ili ponovno nacionalizovati pošta, železničke kompanije, autobuske kompanije, vodovodne kompanije i (delimično) energetske kompanije. Od ovih kompanija, pošta je najpopularniji kandidat za ponovnu nacionalizaciju. Skoro dve trećine ljudi žele da pošta bude u državnom vlasništvu. Ova kompanija je sasvim skoro (između 2013. i 2015. godine) privatizovana, posle 499 godina u državnom vlasništvu.

Odmah iza (po podršci za nacionalizaciju) su železničke kompanije sa 60% (Britansku železnicu je privatizovala vlada Džona Mejdžera u periodu 1994-97) i vodovodne kompanije sa 59% (privatizovane od strane Margaret Tačer 1989. godine ). Samo malo preko polovine Britanaca (53%) želi da nacionalizuje energetske kompanjie, što je i centralna tema ovih izbora, jer i Konzervativna i Laburistička partija obećavaju da će ograničiti rast cena energenata. Tačno polovina građana želi da se autobuske kompanije ponovo nacionalizuju, a ove kompanije su postepeno nacionalizovan od 1986. godine na ovamo.

Stari stereoti o nacionalizaciji i dalje stoje

Bez obzira da li neko podržava nacionalizaciju ili privatizaciju stereotipno je, već decenijama, viđeno kao indikator partijskog pripadanja, pri čemu, pristalice Laburista podržavaju nacionalizaciju a pristalice Konzervativaca podržavaju privatizaciju. Rezultati istraživanja pokazuju da je to i dalje tačno.

Ako izuzmemo policiju i vojsku (gde su rezultati slični za obe partije) ljudi koji nameravaju da glasaju za Laburističku partiju su značajno više privrženi nacionalizaciju u odnosu na one koji nameravaju da glasaju za Konzervativnu partiju. Najveća razlika između ove dve grupe glasača je kod klasične teme priča o nacionalizaciji – železničkih kompanija. Laburističke pristalice podržavaju nacionalizaciju ovih kompanija sa 81%, u odnosu na pristalice Konzervativne partije, od kojih 44% želi nacionalizaciju.

Oni koji nameravaju da glasaju za manje partije – UKIP i Liberalne demokrate – uglavnom se po stavovima nalaze između stavova pristalica dve najveće partije. Jedini izuzetak su potencionalni glasači UKIP-a koji žele privatizaciju BBC-ja, od kojih 48% želi privatizaciju ove kompanje.

PREVOD Velizar Mirčov

Izvor YOUGOV